Doel TwoB:

 

Het stimuleren van de individuele ontwikkeling van mensen, door middel van het aanbieden van verschillende activiteiten op het gebied van circus, theater en andere (podium)kunsten.

 

Bijkomende doelen CFI:

 

  • Laten zien dat circus een culturele uiting is voor iedereen

 

  • De verbinding tussen kwetsbare individuen/groepen en cultuur stimuleren

 

  • Circus als middel ter bevordering van sociale ontwikkeling en bijbehorende waarden

 

  • Saamhorigheid tussen de circusorganisaties vergroten

 

  • Het geven van een bijzondere ervaring

 

  • Maatschappelijke organisaties laten kennismaken met circus

 

  • De bewustwording van de sociale verantwoordelijkheid van culturele organisaties vergroten

 

  • Plezier

 

  • Toekomstige samenwerkingen