In juni 2018 gaat het project ‘Circus: een Feest voor Iedereen’ (CFI) van start. Met een breed aanbod aan circus en circus-gerelateerde (zoals clownerie) wordt circus ingezet als middel voor zelfontplooiing, sociale vaardigheden en plezier, en worden onderlinge contacten tussen deelnemers versterkt. CFI richt zich op kwetsbare doelgroepen binnen het sociale domein vanuit het idee dat in ieder individu een talent schuilt en circus een culturele uiting is die voor iedereen toegankelijk is. De verschillende activiteiten worden elk op maat ontwikkeld aan de wensen van de doelgroep. Dit gebeurt in samenspraak met de maatschappelijke organisaties die de betreffende doelgroep begeleiden. De veelzijdigheid van het circus weerspiegelt de veelzijdigheid van de doelgroepen en dus ook de activiteiten binnen CFI. Verbinding en sociale ontwikkeling staan centraal naast het feit dat een element van plezier vanzelfsprekend aanwezig is.

Professionals en amateurs uit het veld organiseren in samenhang de verschillende activiteiten waardoor hun krachten worden gebundeld. Ze inspireren elkaar en door de sociale insteek groeit de bewustwording bij de circusorganisaties over de mogelijkheden die zij hebben om activiteiten in te zetten ten behoeve van maatschappelijke participatie. Bij CFI wordt de maatschappelijke participatie bereikt door bij lokale maatschappelijke organisaties circusactiviteiten te organiseren. Afhankelijk van de doelgroep kan het gaan om een dag vullende activiteit of een activiteit van bijvoorbeeld een uur. Waar mogelijk zitten er participerende onderdelen in de activiteit. Meerdere maatschappelijke organisaties in de regio hebben reeds hun interesse in deelname geuit en momenteel zijn we bezig met de organisatie van de eerste activiteiten in juni en juli bij onder andere de Molenkamp, Impuls en de Losserhof.

CFI wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Oldenzaal, het Cogas Cultuurfonds, het Boeskoolfonds, Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost, het Fransenfonds en Stichting Roesjd.